| contact us : +95 9 7766 177 57

Teak and Hardwood Cultivation

Camp 76 တြင္ သည္ဧကေပါင္း (2660) ရွိသည္႔ ျပည္တြင္းက်ြန္းသစ္ေတာ့ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မႏၱေလးအေဝးေျပးလမ္း 76 မိုင္တြင္တည္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၈ကတည္းက က်ြန္းန္းသစ္ေပါင္း (၁.၄) Million ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

Our Business Gallery